Wybierz stronę: Ujeścisko Łęgowo Osowa Wydminy
ul. Siedleckiego 16, 80-299 Gdańsk
Zadzwoń 511024444 Napisz do nas slonecznakrainaosowa@gmail.com slonecznakrainaosowa@gmail.com
Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z dokumentami, które obowiązują w Naszym Przedszkolu. Dokumenty zostały udostępnione na tablicy ogłoszeń w szatni oraz u Dyrektora Przedszkola.
W Przedszkolu obowiązują następujące dokumenty:
Statut Przedszkola Publicznego Słoneczna Kraina "Osowa"
Plan Pracy Przedszkola na rok szkolny 2018/2019
Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2018/2019.
Plan współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019.


Regulaminy:
Regulamin Rady Pedagogicznej.
Regulamin Rady Rodziców.
Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.
Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Procedury:
Procedura wdrażania i monitorowania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Procedura prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli.
Procedura pracy zespołowej.
System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Sytem bezpieczenstwa.
Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 
Do pobrania

Upoważnienia
Inne
Słoneczna Kraina Logo


ul. Siedleckiego 16, 80-299 Gdańsk