Wybierz stronę: Ujeścisko Łęgowo Osowa Wydminy

Plan dnia

6.30- 8.30 Zajęcia poranne 

 • zajęcia indywidualne wyrównawcze
 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • zabawa powitalna
 • ćwiczenia poranne
 • zajęcia logopedyczne – „Gimnastyka buzi i języka”
 • zabawa ruchowa
 • opieka nad roślinami
 • powtórzenie materiału
 • przygotowanie sali do zajęć

8.30 – 9.00 I Śniadanie

9.00 – 10.00 Realizacja tematu dnia

 • realizacja zajęć w ramach podstawy programowej zgodnie z miesięcznymi planami zajęć
 • gimnastyka
 • język angielski
 • rytmika

10.00 -10.30 II śniadanie 

 • II tydzień miesiąca urodzinki Przedszkolaków
 • III tydzień miesiąca „Kuchcikowo”

10.301 11.30 –  Spacer 

 • Zajęcia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
 • Zabawy na placu zabaw i w ogródku
 • Obserwacje przyrodnicze

11.45-12.15 Obiad w grupie najmłodszej

12.00-12.30 Obiad w grupie średniej i najstarszej

 • Mycie rączek i
 • Pomoc przy nakryciu stołu
 • Jedzenie i utrwalanie form grzecznościowych przy posiłku
 • Mycie rączek, mycie ząbków

12.50 – 13.45 Cisza poobiednia w grupie najmłodszej: „leżakowanie”

12.30 – 13.00 Cisza poobiednia w grupie średniej i najstarszej

 • Wprowadzanie technik relaksacyjnych
 • Słuchanie muzyki wyciszającej
 • Czytanie bajek, opowiadań
 • Spanie

13.00 – 13.45 Zabawy w kącikach zainteresowań

14.00 – 14.30 Podwieczorek 

14.30 – 17.00 Zajęcia popołudniowe 

 • zajęcia indywidualne
 • powtarzanie wierszyków, piosenek
 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • kółka plastyczne, muzyczne, teatralne ( każde w innym dniu tygodnia)
 • organizowanie konkursów piosenki, wiersza lub scenki
Do pobrania

Słoneczna Kraina Logo


ul. Lubelska 3A, 80-180 Gdańsk