Wybierz stronę: Ujeścisko Łęgowo Osowa Wydminy
ul. Ełcka 28, 11-510 Widminy
Zadzwoń 790400787 Napisz do nas wydminy@slonecznakraina.pl wydminy@slonecznakraina.pl

Niepubliczny żłobek Słoneczna Kraina w Wydminach , zatrudni pielęgniarkę .

 

O stanowisko pielęgniarki w żłobku ubiegać się może osoba:

 • legitymująca się wykształceniem co najmniej średnim kierunkowym lub wyższym na kierunku pielęgniarskim lub położniczym;
 • posiadająca aktualne prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, nadane przez właściwe izby zawodowe.

Od kandydata na stanowisko pielęgniarki wymaga się ponadto:

 • pełnoletności;
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;
 • niekaralności za przestępstwa umyślne;
 • niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym;
 • obycia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku.

Zakres obowiązków

 • Współpraca opiekunami w zakresie opieki nad dziećmi.
 • Wizualna ocena stanu zdrowia i stosowne postępowanie przy codziennym przyjmowaniu dzieci do żłobka.
 • Prowadzenie codziennej frekwencji dzieci .
 • Nadzór nad układaniem wspólnie z innymi pracownikami ramowego planu dnia, na podstawie planu zajęć.
 • Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
 • Praca z dziećmi w grupie.
 • Nadzór nad organizowaniem wypoczynku na świeżym powietrzu: werandowanie, spacer, zabawy w ogrodzie.
 • Nadzór nad zaspakajaniem potrzeb dzieci, a w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i aprobaty, aktywności poznawczej oraz potrzeby kontaktu społecznego.
 • Nadzór nad wykonywaniem codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, zaspakajaniem potrzeb fizjologicznych, usamodzielnianiem dzieci podczas w/w czynności.
 • Udzielanie pierwszej pomocy przed lekarskiej w nagłych wypadkach.
 • Współudział w realizacji programu profilaktyki i promocji zdrowia.
 • Nadzór nad czystością zabawek i innych pomocy oraz eliminowaniem zabawek niebezpiecznych lub uszkodzonych.
 • Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w realizacji świadczeń..
 • Dbałość o odpowiednie wyposażenie pomieszczeń, ogrodu oraz werandy w pomoce niezbędne do prawidłowej realizacji zadań.
Do pobrania

Karty zgłoszeniowe
karta zgłoszenia żłobek
karta informacyjna żłobek
Słoneczna Kraina Logo


ul. Ełcka 28, 11-510 Widminy