Wybierz stronę: Ujeścisko Łęgowo Osowa Wydminy
ul. Siedleckiego 16, 80-299 Gdańsk
Zadzwoń 511024444 Napisz do nas slonecznakrainaosowa@gmail.com slonecznakrainaosowa@gmail.com

„Wszystko co najważniejsze w życiu człowieka zdarza się w jego pierwszych sześciu latach”

W samym sercu Trójmiasta a jednak daleko od miejskiego zgiełku, w zaciszu domków jednorodzinnych zlokalizowane jest Publiczne Przedszkole Słoneczna Kraina „Osowa”. Placówka została utworzona w 2004 roku.Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00. Naszymi przedszkolakami są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole składa się z dwóch sal, gabinetu terapeutyczno-logopedycznego, zaplecza kuchennego, zaplecza przedszkolnego, dwóch szatni dla naszych podopiecznych oraz dwóch łazienek. Sale są przestronne, kolorowe, bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, które pozwalają na realizację przyjętych programów i projektów edukacyjnych. Na terenie przedszkola znajduję się plac zabaw, na którym dzieci mogą aktywnie spędzać czas na zabawie. Plac zabaw jest wyposażony w drewniany domek ze zjeżdżalnią, piaskownicę, bujak, domek, jeździki, trampolinę oraz zabawki (wiaderka, łopatki, grabki, foremki). Teren przedszkola jest ogrodzony.

W przedszkolu pracuje wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna, która posiada wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne. Nauczyciele stale podnoszą swoje kompetencje biorąc czynny udział w szkoleniach, warsztatach i kursach.

Przedszkole wspiera rozwój dziecka, rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i zainteresowania wychowanków. Organizacja pracy i funkcjonowanie przedszkola oparte są na idei zrównoważonego rozwoju. Przedszkole wspiera działania wychowawcze rodziców i przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Misją naszego przedszkola jest: zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju, uwzględniając ich indywidualne predyspozycje, możliwości, umiejętności, talenty; organizowanie procesu kształcenia, który zapewnia wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka, w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole i adaptacji do nowego środowiska; tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności; kształcenie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć); kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym; kształtowanie postawy empatii wobec innych , uczenie tolerancji
i szacunku do odmienności; nabywanie doświadczeń, w obcowaniu z kulturą, wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; tworzenie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania placówką; zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola, które zapewni właściwą realizację zadań placówki; dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku – współpraca z lokalnymi instytucjami

Rodzice naszych przedszkolaków biorą czynny udział w życiu przedszkola, są jego współtwórcami.  Przedszkole współpracuje z lokalnymi instytucjami m.in takimi jak: IX Komisariat Policji , Szkoła Podstawowa nr 8, Poczta, Biblioteka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gdańsku, lokalne zakłady pracy i punkty usługowe, Odział Etnografii Muzeum Narodowego Spichlerz Opacki, Fundacja Pomorskie Hospicjum dla dzieci, Fundacja dr Claun, Schronisko „Promyk”.

Sylweta naszego absolwenta:

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • jest samodzielny, aktywny ruchowo,
 • troszczy się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • ma świadomość własnej tożsamości,
 • ma pozytywny obraz samego siebie,
 • kulturalny i wrażliwy estetycznie,
 • śmiało wyraża swoje opinie,
 • prezentuje aktywność i ciekawość poznawczą i twórczą,
 • w zrozumiały sposób komunikuje się z innymi,
 • przestrzega zasad współżycia w grupie,
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
 • szanuje pracę innych,
 • akceptuje odmienność, w tym niepełnosprawność, różnice religijne i kulturowe,
 • ma twórcze podejście do zadań i problemów,
 • dostrzega piękno w różnych formach,
 • wykazuje gotowość do działania na rzecz innych i środowiska przyrodniczego,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.
Najbliższe wydarzenia
Do pobrania

Upoważnienia
Inne
Słoneczna Kraina Logo


ul. Siedleckiego 16, 80-299 Gdańsk