Wybierz stronę: Ujeścisko Łęgowo Osowa Wydminy
ul. Siedleckiego 16, 80-299 Gdańsk
Zadzwoń 511024444 Napisz do nas slonecznakrainaosowa@gmail.com slonecznakrainaosowa@gmail.com
Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z dokumentami, które obowiązują w Naszym Przedszkolu. Dokumenty zostały udostępnione na tablicy ogłoszeń w szatni oraz u Dyrektora Przedszkola.
W Przedszkolu obowiązują następujące dokumenty:
Statut Przedszkola Publicznego Słoneczna Kraina "Osowa"
Plan Pracy Przedszkola
Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym
Plan współpracy z rodzicami


Regulaminy:
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu

Procedury:
Procedura wdrażania i monitorowania realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Procedura prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli
Procedura pracy zespołowej.
System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Sytem bezpieczenstwa
Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

 
Do pobrania

Upoważnienia
Inne
Słoneczna Kraina Logo


ul. Siedleckiego 16, 80-299 Gdańsk