Wybierz stronę: Ujeścisko Łęgowo Osowa Wydminy

 Godziny pracy przedszkola i plan dnia


PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SŁONECZNA KRAINA „UJEŚCISKO” czeka na swoich Przedszkolaków każdego dnia od godziny 6.30 do 17.00.

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA
Grupa 3 -latki
 
czas    
Forma aktywności
630- 700 Z Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych
 
700- 800
   Z
D
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., Opiekowanie się  roślinami.
Indywidualna praca z dziećmi.
800- 820 D Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych. Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.
820- 830   Czynności higieniczno- porządkowe. Praca dyżurnych. Nakrywanie do stołu
830-900   Śniadanie
900-1000 D Zajęcia dydaktyczne programu wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk (zajęcia językowe, matematyczne, umuzykalnienie, zestawy ruchowe, plastyczno-konstrukcyjne, zajęcia przyrodniczo-ekologiczne, rozwijanie mowy i myślenia).
Realizacja programów autorskich/projektów.
1000-1030   Drugie śniadanie. Czynności higieniczno-porządkowe. Praca dyżurnych.
W drugą środę miesiąca – Kuchcikowko
W trzecią środę miesiąca – Urodziny
1030-1130 R Zabawy na świeżym powietrzu. Spacer. Obserwacje przyrodnicze. Zwiedzanie najbliższego otoczenia.
Czynności samoobsługowe przed/po wyjściu (nauka ubierania się, zawiązywania/zapinania butów, zapinania guzików/suwaków)
1130-1145   Czynności higieniczno- porządkowe. Praca dyżurnych. Nauka prawidłowego nakrycia do stołu.
1145-1215   Spożywanie obiadu – nauka prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowanie, celebracja posiłków.
1215-1340   Leżakowanie Odpoczynek przy muzyce, słuchaniu bajek. Czas i forma relaksacji uzależniona od grupy wiekowej.
1340-1400
 
Czynności higieniczno-porządkowe
1400-1430   Podwieczorek. Czynności higieniczno-porządkowe. Praca dyżurnych.
1430-1600 Z
D
R
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.
Zabawy dydaktyczne utrwalające treści programowe. Praca indywidualna  
W zależności od pory roku - pobyt w ogrodzie.
1600-1700 Z Rozchodzenie się dzieci -
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.
 
 
Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela
R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu                                        
D - zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego
 
 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SŁONECZNA KRAINA „UJESCISKO”
RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA
Grupa 4, 5-latki
 
czas    
Forma aktywności
630- 800  
Z
 
D
Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., Opiekowanie się  roślinami.
Indywidualna praca z dziećmi.
800- 820 D Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych. Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.
820- 830   Czynności higieniczno- porządkowe. Praca dyżurnych. Nakrywanie do stołu
830-900   Śniadanie
900-1000 D Zajęcia dydaktyczne programu wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk (zajęcia językowe, matematyczne, umuzykalnienie, zestawy ruchowe, plastyczno-konstrukcyjne, zajęcia przyrodniczo-ekologiczne, rozwijanie mowy i myślenia).
Realizacja programów autorskich/projektów.
1000-1030   Drugie śniadanie. Czynności higieniczno-porządkowe. Praca dyżurnych.
W drugą środę miesiąca – Kuchcikowo
W trzecią środę miesiąca – Urodzinki
1030-1135 R Zabawy na świeżym powietrzu. Spacer. Obserwacje przyrodnicze. Zwiedzanie najbliższego otoczenia.
Czynności samoobsługowe przed/po wyjściu (nauka ubierania się, zawiązywania/zapinania butów, zapinania guzików/suwaków)
1135-1150   Czynności higieniczno- porządkowe. Praca dyżurnych. Nauka prawidłowego nakrycia do stołu.
1150-1220   Spożywanie obiadu – nauka prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowanie, celebracja posiłków.
1220-1300   Poobiednia relaksacja. Odpoczynek przy muzyce, słuchaniu bajek. Czas i forma relaksacji uzależniona od grupy wiekowej.
1300-1400 Z
D
Zabawa dowolna.
Zajęcia popołudniowe. Praca indywidualna, praca w małych grupach, zajęcia wspierające rozwój dziecka.   Zabawy ruchowe.
1400-1430   Podwieczorek. Czynności higieniczno-porządkowe. Praca dyżurnych.
1430-1600 Z
D
R
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.
Zabawy dydaktyczne utrwalające treści programowe. Praca indywidualna  
W zależności od pory roku - pobyt w ogrodzie.
1600-1700 Z Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych
Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.
 
 
   Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela
   R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu                                        
   D - zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego
 
Do pobrania

Słoneczna Kraina Logo


ul. Lubelska 3A, 80-180 Gdańsk